Bismillahirrahmanirrahîm.

Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemîn.Hamdolsun âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a (celle celâluhu). Evet, hamdolsun O’na. Bollukta da hamdolsun, darlıkta da hamdolsun. Mutluluk ve sürurda da hamdolsun, tasa ve hüzünde de hamdolsun. Nimetlerini sağanak sağanak yağdırırken de hamdolsun, bela ve sıkıntılarla imtihan ettiği zaman da hamdolsun. “Bast” ettiği zaman da hamdolsun, “kabz” ettiği zaman da hamdolsun O’na. Her hâlde, her türlü hamde layık Hamîd’in kulları değil miyiz biz? Hammâdûn ümmeti değil miyiz? Evet, öyleyiz. Öyleyse, “Elhamdülillahi alâ külli hâl, sive’l-küfri ve’d-dalâl” (Küfür ve dalalet dışında her hâl için Allah’a hamdolsun) der ve hamd ederiz biz O Yüceler Yücesi’ne her halimizde.

Er-Rahmâni’r-Rahîm.Merhameti, rahmeti, şefkati sonsuz Rahman u Rahîm’dir O. Kullarına, onların kendilerinden daha evlâ, daha yakındır. Onları, onlardan daha çok sever, görür ve gözetir. Celâli ile tecelli buyurduğu zamanlar da vardır şüphesiz, lâkin rahmeti gazabının çok önündedir. Bu yüce hakikati bilir ve O’nun Rahmaniyet ve Rahîmiyetine iltica ederiz biz. Celâli ile tecelli ettiği zaman, peşinden bir cemâl tecellisi geleceğine yürekten inanırız. Zorlukları kolaylıkların, geceleri gündüzlerin, kış mevsimlerini bahar günlerinin takip edeceğine olan inancımız tamdır bizim. Muvakkat fırtınaları daimîzannedip de Rabbimiz’in rahmetini itham etmeyiz; değil itham etmek, bunu işmam bile etmeyiz.

Mâlik-i yevmi’d-dîn.Hesap gününün yegane sahibidir O. Âhirete mâlik olduğu gibi dünyaya da mâliktir elbet. Bütün perçemler, bütün kalbler O’nun elindedir. Boynuzsuz koyunun hakkını, boynuzlu koyunda bırakmaz, alır. Nezdinde hayrın zerresi gördüğü gibi karşılığını, şerrin zerresi de mutlaka bulur cezasını. Öyleyse ne gam; zira ne yapılan bir iyilik zayi olur ne de bir günah, bir kötülük unutulur. Aksine, hepsinin tek tek, inceden inceye, iğneden ipliğe hesabı tutulur. Sonra gün gelir, ilahî hesap defterleri açılır; belki de burada açılır. Açılmasa bile ötede, mahkeme-i kübrada, ma’dele-i ulyâda mutlaka açılır. Haklı, haksızdan; mazlum, zalimden; mağdur, ona gadredenden mutlaka hakkını alır.

Öyleyse…

Paylaş
Önceki İçerikO Benimdir De
Sonraki İçerikYansa da Yüreğim