Gurbet yarasından acı duyanlar,

Dergâh-ı bârigâha yönelirmiş;

Gadr u zulüm ateşiyle yananlar

Bilirler, O can içinde can imiş…

 

Ey Rab, hep inledim, gözyaşı döktüm!..

Sen bilirsin hâl-i pürmelâlimi

Gurbet içinde gurbet ile çöktüm,

Zehir ettim eldeki zülâlimi.