Bilim insanlarına göre, henüz birçok yönü ile keşfedilmeyi bekleyen beynimiz, birbiriyle irtibatlı dışta kabuk (korteks) ve içte beyaz maddeden müteşekkil, kompleks bir yapıdır. Dıştaki korteks ve içteki beyaz madde, bir karpuzun kabuğu ve içindeki kırmızı kısma benzetilebilir.

Korteksimizin farklı görevleri olan çeşitli bölümleri vardır. Mesela “prefrontal korteks,” davranış ve kişilikle ilgili görev yaparken Wernicke alanı, yazılı ve sözlü dili yorumlamada vazife görmektedir.

Bu bölümlerden biri olan “infralimbik korteks” de alışkanlıklarla ilgili işlemleri gerçekleştirmek üzere konumlandırılmıştır.

Beynin bazen belirli zaman dilimlerinde yaptığı bildirimler veya biz farkında olmasak da korteksten her an gelen uyarılar sonucu hayat karelerine yansıyan davranışlar; insanın hayat tarzını şekillendirmede önemli rol oynamaktadır. Bu meyanda önemli bir yeri olan alışkanlıklar da beyin faaliyetleri ile birlikte hayatımıza yansımaktadır.

Peki, alışkanlıklarımız infralimbik korteksten hayatımıza nasıl bir yol izlemektedir?

“Bir alışkanlık edinmek ve onları hayatımızın bir parçası haline getirmek için genellikle üç aşamalı bir yol izleriz. İlk adımda yeni bir davranış keşfederiz. İkinci adımda uygulamalar ve tecrübelerle alışkanlık sahibi oluruz. Son olarak bu alışkanlık, beynimizde otomatik bir sistem olarak yerini alır. Mesela masanın üzerinde duran tabaktaki şeker veya çikolatayı gördüğümüzde yeme planları yapmadan bir anda elimizin tabağa uzanması, beynin otomatik alışkanlık işlemleriyle irtibatlıdır.

Günlük hayat içinde alışkanlıklarımızı düşünmeden yapıyor olsak da ön beynin alt tarafına yerleştirilmiş olan infralimbik korteksin, faaliyetlerimizin şuuruna varmayla alakalı bir bölge olduğu düşünülmektedir.

Davranış tekrarlandıkça, alışkanlık beyinde kalıcı bir şekilde kaydedilmektedir. Yani biz bir davranışı tekrar ettikçe, “sensorimotor korteks” ve beynimizin ortasında yer alan “korpus striyatum” (çizgili cisim) arasındaki mesaj lobu daha kuvvetli hale gelmekte ve bu, bize beyin aktiviteleri içinde belirleyici bir rol oynayarak yardım etmektedir.