Gece-gündüz aşkın ile olayım hep giryan,

Bülbül gibi Sen’i şakıyayım her dem hayran;

Dilim o dil-i nâdânıma olsun tercüman,

Vird-i zeban eylesin Seni ey Canlara Can…

 

Her an ağlayıp durayım gözde fer kalmasın,

Aklansın sine-i nâlânım keder kalmasın;

Dünyaya meyl ü muhabbetten eser kalmasın,

Sevdanla haşr ü neşr et ömrü heder kalmasın…

 

Olmaz ise aşkın, nevbaharı neyleyeyim!..

Demezsen “sen” dırahşan dildârı neyleyeyim;

Rü’yet olmazsa taht u sarayı neyleyeyim…

Hak demezse güneşsiz fezayı neyleyeyim…