Sinir sistemimizde görev yapan sinir lifleri, kalınlıklarına ve uyarı iletme hızına göre, A, B, C olmak üzere üç ana gruba ayrılır. A ve B lifleri miyelinlidir ve daha kalındır, C lifleri ise miyelinsiz ve incedir.

 

Yağ içeriği yüksek olan miyelin kılıfı, sinir hücrelerinin etrafını sararak onları korur ve uyarıların daha hızlı bir şekilde iletilmesinde vazife görür. Miyelin kılıfı olan bir sinir lifinde uyarılar saniyede yaklaşık 120 metre hızla iletilir. Bu kılıfın olmadığı liflerde ise hız, saniyede ortalama 1 metredir.

 

En hızlı uyarı ileten lifler A lifleri, en yavaş iletenler ise C lifleridir. A lifleri daha çok şiddetli dokunma ve basınç duyularını iletmede görevlidir. A lifleriyle taşınan uyarılarda, dokunma veya basıncın şiddeti ve derideki yeri, kesin olarak tespit edilebilir. Ancak C lifleriyle taşınan uyarılar, yani soğukluk veya sıcaklık hissi, gıdıklanma, kaşınma ve kronik sızlama şeklindeki ağrıların şiddeti ve yeri tespit edilemez. Hasta kolunun ağrıdığını söyler, ancak ağrıyan nokta belirlenemez.

 

Omurilik, beyinden bedene ve bedenden (deri, deri altı, eklemler, kaslar, iç organlar vb.) beyne doğru sinir liflerinin geçtiği bir kordon olarak düşünülebilir. Beyinden bedene doğru, daha çok kas kasılması ve salgı bezlerinin çalıştırılmasıyla ilgili emirler taşınır. Bedenden beyine doğru ise başta dokunma ve ağrı olmak üzere uyarılar nakledilir.