Günümüzde her 100 çiftten 10’unda kısırlık görülmektedir. Bu oran bazı ülkelerde %30’lara kadar çıkmaktadır. Bilim insanları gelecekte bu oranın daha da artacağına dikkat çekmektedir. Kısırlık sebebi, yaklaşık %50 kadınlara ve %50 de erkeklere aittir. Kadınlar eskiden daha büyük yüzdeye sahipken günümüzde kadınlara ait kısırlık oranında azalma görülmekte, ancak erkeklerde bu oran gittikçe artmaktadır.

Erkeklerdeki kısırlık probleminin en önemli faktörü sperm sayısının azlığıdır. Normalde bir seferde 3,5 ml meni boşalır ve bunun her ml’sinde 120 milyon sperm vardır. Toplamda tek bir atımda yaklaşık 400 milyon sperm mevcuttur. İngiltere’de yapılan bir araştırmada, son 60 yılda sperm sayısının yarıya düştüğü bulundu. Bu durumda gelecek 50 yılda erkeklerin %50’sinin kısır olacağı tahmin edilmektedir. Şu an dünyada nüfusu yavaşlayan veya geriye giden pek çok ülke bulunmaktadır. Nüfusun sağlıklı şekilde artışını sağlamak, yani doğanlar ile ölenlerin dengelenmesi için bir ailedeki çocuk sayısının en az iki olması gerektiği hesaplanmıştır.

Kadının hamile kalması için teoride sadece bir tek sperm yeterliyken pratikte bu böyle olmaz. Ovumun (yumurta) etrafında çok sayıda sperm olması gerekir ki bir tek sperm ovum ile birleşebilsin. Adeta diğer spermler o bir tek spermin ovumla birleşmesine yardımcı olmak için yaratılmışlardır. Sperm başının üçte ikisinde, delici enzimler ihtiva eden golgi aygıtı vardır. Bu enzimler aslında hasar verici enzimlerdir, ama erkek üreme kanallarında bulunurken zarar veremezler. Çünkü spermlerin arasında, enzimlerin aktif hale gelmesini engelleyen kolesterol kesecikleri yaratılmıştır. Milyonlarca spermin aralarında dolaşan kolesterol kesecikleri, erkek kanallarında spermlerin birbirlerine dokunmalarını ve dolayısıyla enzimlerin aktif hale gelmesini engellemekle görevlidir. Kadın kanallarına geçtikten sonra bu keseciklerin birer birer patladığı ve ovuma yakın enzimlerin aktif hale gelmeye başladığına şahit oluruz. Bir tek spermin enzimleri, ovumun etrafındaki surları delmek için yeterli değildir. Çok sayıda sperm, enzimlerini yumurtanın etrafına boşaltır ve sadece bir tek sperm içeriye girebilir. Daha sonra ovumun kapıları diğer spermlere kapatılır.