Hacı Kemal ağabeyimiz 22 Nisan 1926’da, Havza’da dünyaya gelmiştir. Babası Hilmi Bey, Jandarma Subayıdır. Osmanlı Subayı olarak Beyrut’ta görevdeyken asil bir ailenin kızı olan Suphiye Hanım’la evlenmiştir.

Hacı Kemal ağabey liseyi, Pertevniyal Lisesinde okumuştur. Kendi özel merakıyla da tarih, edebiyat, musiki gibi alanlarda yüksek seviyede bir genel kültür edinmiştir.

1956’da temiz bir aile kızı olan, tam bir Anadolu kadını Adviye Hanım’la evlenen Hacı Kemal ağabeyimiz artık namazına orucuna son derece dikkat eder olmuştur.

Zaten her zaman, yetişme ortamı ve aile yapısı itibariyle, dine ve imana âşina bir atmosferde bulunmuştur. Onun için siyasî konularda hep dine yumuşak bakan ve yakın olanların yanında yer almıştır. 1950 seçimlerinde, Hacı Kemal ağabey, Adnan Menderes’i hep desteklemiş ve evinde misafir etmiştir. Bilhassa ezanın aslî şeklinde okunması, Hacı Kemal ağabeyi ve benzer kimseleri gözyaşlarına boğmuştur.

1958 uçak kazasından Başbakan Adnan Menderes sağ kurtulup Ankara’ya dönünce, Hacı Kemal ağabey de trenle Ankara’ya gidip yanında götürdüğü bir danayı şükür olarak Allah’a kurban eder.

1960 ihtilalinden sonra kurulan Adalet Partisine destek verir, Süleyman Demirel’i evinde misafir eder. 1977 seçimlerinde İzmir’den milletvekili adayı olan Turgut Özal’ı da desteklemiştir. Bunları yaparken Hacı Kemal ağabeyin siyasetten hiçbir şahsî beklentisi olmamıştır.

Hacı Kemal ağabeyi 1960’ta İzmir’de tanıdım. O zamanlar Ramazan aylarında İzmir’e vaaza gelen Tahir Büyükkörükçü Hocamızın vaazlarını takip ederdi. Elindeki teybi ile onun gölgesi gibiydi. 1963’ten itibaren de Yaşar Tunagür Hocamızın vaazlarını teybi ile takip etti. Ayrıca Hacı Kemal ağabeyimizi Mustafa Birlik ağabeyimizin evindeki Risale-i Nur sohbetlerinde de görüyordum.