Bizlere ihsan edilen ve çok önemli görevler üstlenen organlarımızda ortaya çıkan bazı rahatsızlıklar, organ nakilleri ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Günümüzde başarılı şekilde nakledilen organlar; kalp, böbrekler, karaciğer, akciğerler, pankreas, bağırsaklar, timus ve uterustur. En yaygın nakledilen organların başında böbrekler gelmektedir.

Organ nakli, bir organın donör (verici) vücuttan çıkarıldığı ve sonrasında alıcı vücuda yerleştirildiği operasyonlara denir. Donör ve alıcı aynı merkezde olabildiği gibi farklı bölgelerde de bulunabilir.

Başarı Transfere Bağlı
Organ bağışlayanlar; canlı, ölü ya da beyin ölümü gerçekleşmiş veya makinelerle hayatını sürdüren kişilerden seçilir. Organ çıkartıldıktan sonra, 24 saat içinde nakil için kullanılabilir. Organın transfer süresi ne kadar kısa olursa nakil başarısı o kadar artmaktadır.

Organ nakil işlemlerinde zamanla yarışılmaktadır ve ulaşım vasıtalarında yaşanan aksamalar sebebiylebazen organ, alıcıya zamanında ulaştırılamamaktadır. ABD’de bağışçıdan alınan organların %1,5’ihastaya ulaştırılamamakta, %4’ü hastaya birkaç saat gecikmeyle teslim edilebilmektedir.

Bu problemi çözmek için ABD’li bir grup bilim insanı, organ nakillerinde insansız hava aracı kullanmaya başladı. Baltimor’da yaşayan ve yıllardır nakil sırası bekleyen 44 yaşındaki bir diyaliz hastasına, ihtiyacı olan böbrek, insansız hava aracı kullanılarak beş dakika içinde ulaştırıldı. Mühendisleri tarafından geliştirilen bu sistemin, acil tıbbi durumlar için kullanışlı, hızlı ve düşük maliyetli bir çözüm yolu olduğu düşünülmektedir.