Görünüşleri itibariyle karıncalara benzeyen termitler, genellikle tropik ve subtropik bölgelerde yaşar. Odun gibi organik maddelerle beslenen termitlerin yaklaşık 3.000 türü vardır.

Boyları bir iki santimetre civarında olan termitler, topraktan yaptıkları, yüksekliği beş metreyi bulan, düzenli bir şehri andıran kulelerde yaşar. Bu şehirciklerde, iklimlendirme ve havalandırma sisteminin yanında kraliçe odası, kuluçka odası ve çocuk odası gibi hususî odalar da bulunur.

Termitler, savunma ve rızıklarını bulma gibi konularda harikulade bir dayanışma sergiler. Koloniler hâlinde yaşayan termitlerde, kraliçe neslin devamından, işçiler yuvanın ihtiyaçlarının karşılanmasından askerler ise savunmadan mesuldür.

Araştırmacılar, Neocapritermes taracua türü termitlerin sıra dışı bir hususiyetini keşfetmiştir. Bu türün işçileri, çeneleri zayıflayıp yiyecek toplayacak güçleri kalmadığında koloninin savunmasında istihdam edilir. Yaşlanan işçi termitlerin sırtlarında bir kesecik bulunur. Koloni saldırıya uğradığı zaman yaşlı işçilerin sırtlarındaki kesecikte depolanan sıvı sıkıştırılır ve patlatılır. Patlama neticesinde etrafa saçılan zehirli madde, temas ettiği yerleri çürütür.[1]

Dipnot

[1] pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22837520/