Yüzyılımızın vebası olarak adlandırılan kanser hastalığının, hızla artarak tıbbı aciz bırakacak şekilde, toplumları tehdit etmesine karşı çare arayışları ve her gün yeni bir maddenin kanserojen (kansere sebep) olduğu hakkında çıkan makaleler, takip edilemeyecek kadar artmaktadır. Çok büyük çoğunluğu plastikler, katran, naylon gibi petrol türevi olan ve evlerimizi döşeyen zeminlerden perdelere ve gömleklerimize kadar her tarafımızı saran sentetik maddelerin çevreye olan zararları ve kanser riskini artırıcı özellikleri günümüzün popüler konularındandır.

Sentetik maddelerden olmadığı ve aslında canlı haldeyken hiç kimseye bir zararı olmayan tütün bitkisinin yakılmasıyla ortaya çıkan kül ve dumanın içinde yaklaşık 4000 çeşit kimyevî maddenin bulunduğu uzun zamandır bilinmekteydi. Sigara kullanımının artışıyla başta akciğer olmak üzere çeşitli organlardaki kanserler arasındaki münasebet, son 40 yıldır giderek güçlenmiş ve artık inkâr edilemeyecek bir nispete ulaşınca, Dünya Sağlık Teşkilatı sigaranın zararları hakkında toplumları şuurlandırma yönündeki çalışmalara desteğini artırmıştır.

Sigara ile kanser arasındaki münasebet çok açık olarak gösterilmesine rağmen hangi maddelerin hangi biyokimyevî süreçler neticesinde kansere sebep olduğu hakkında çok sayıda araştırma yapılmıştır. Sigara dumanında 250 kadarı toksik (zehirli) 70 kadarı ise kanserojen madde tespit edilmiştir. Polonyum-210, radon, metanol, toluen, kadmiyum, bütan, DDT, hidrojensiyanür, aseton, naftalin, arsenik, dibenzakridin ve karbonmonoksit gibi zararlı maddeler başta olmak üzere yüzlerce kimyevî maddenin her birinin ne gibi zararlar verdiği, başlı başına bir araştırma mevzuudur.

Sigaranın hangi mekanizma üzerinden kansere sebep olduğu konusundaki çalışmalar yürüten ilim adamları, birçok maddenin hücredeki DNA*’ya zarar verdiğini ispat ettiler. Sigara içenlerde akciğer kanserine yakalanma oranının %88’den daha fazla olduğu uzun zamandır bilinmekteydi. En son araştırmalarda, sigaradan çekilen her nefesle alınan duman, akciğer bronşlarından alveollere** kadar temas ettiği her akciğer hücresinin DNA’sında bir tahribata sebep olur.