Category: İnanç

Selahattin Demirel

Fetret Devrini Aydınlatan Dört Ulu Kişi

İnsanlık tarihi, bir bakıma peygamberler tarihidir. Bazı kaynaklarda sayılarının 125 bin olduğu rivayet edilen peygamberler, Allah’ı (celle celâluhu) kullarına tanıtmak, O’nun emir ve yasaklarını tebliğ

Oku »
Dr. Osman Bodur

Hicret, Mücahede ve Niyet

Allah’ın (celle celâluhu) insanlığa en büyük hediyesi, gönüller sultanı Peygamber Efendimizdir (sallallâhu aleyhi ve sellem). Onun dünyamıza teşrif etmesi, insanlık tarihinin en önemli hâdisesidir ve

Oku »
Prof. Dr. Mehmet Ateş

Kur’ân Şifadır

Şifa, Arapça bir kelime olup “bir hastalığı tedavi etme ve iyileştirme” demektir. Bu kelime mecazî olarak, “cehalet hastalığını giderme, sahil-i selamete ulaşma ve rahatlama” anlamlarını

Oku »
Prof. Dr. Mehmet Ramazanoğlu

İki Uç Arasındaki İnsan

İnsan, bir yönüyle zulüm ve kötülük, diğer yönüyle merhamet ve iyilik potansiyeli taşıyan bir varlık. Şu âyet-i kerime de bu hakikate dikkat çekiyor: “Biz emaneti

Oku »
Selahattin Demirel

Gurbette Vefat Edenler

Hayat bir yolculuktur. İnsanoğlu için dünya hayatı bazen taşınma, bazen sürgün, bazen de mukaddes bir göçtür. Denilebilir ki insan zaten göçmeye gelmiştir bu dünyaya. Bizim

Oku »
Prof. Dr. Mehmet Ateş

Sebeplere Riayet ve Hazreti Zülkarneyn

Kur’ân’da birçok kavram, kıssalar aracılığı ile anlayışlarımıza yaklaştırılır. Bu kıssaların çoğunluğu peygamberlere dairdir. Temekkün kavramı, Hazreti Yusuf ve Hazreti Zülkarneyn kıssaları içinde geçen bir kavram

Oku »
Selim Gül

Konumdan Duruşa

Konum, yer ve mevki; duruş ise şekil ve biçim anlamlarına gelir. Bunlar, ilk akla gelen zahirî mânâlardır. İlave olarak “konum” seviye, paye ve makam, “duruş”

Oku »
Sinan Demir

Esmâ-i Hüsnâ ve Sanat

Tevhit açısından sanat ve tasarım, sadece bir estetik ve verimlilik meselesi değil, aynı zamanda İlahî hikmet ve cemali dünyaya yansıtmanın bir yoludur. Müslümanlar olarak bizler,

Oku »
Hüseyin Elmas

Kitap Korkusu

1990’lı yılların ikinci yarısında, bir üniversite öğrencisiyken, dersler arasındaki boşluklarda Necatibey Eğitim Fakültesinin eski kütüphanesine gider, kitaplara bakarak vakit geçirirdim. Burası aslında bir kütüphaneden ziyade

Oku »
Mehmet Remzi

Mağaradakiler ve Bizler

“Durgun sudan zehir bekle.”[1] diyordu İngiliz şair ve ressam William Blake (1757–1827). Yeryüzünün akışlarıyla bağlantısı kesilmiş sular bir süre sonra kokuşur ve zehir üretir. Anlatılmak

Oku »