Category: İnanç

Engin Yiğit

İnançlar ve Kültürler Arası Diyalog

İnançlar ve kültürler arası diyalog faaliyetlerini küresel ölçekte icra eden Hizmet Hareketi gönüllüleri, toplumsal barışı oluşturacak unsurlara katkı sağlamaya devam etmektedir. Farklı inançlar, kültürler ve

Oku »
İsmet Macit

Teslimiyet Nişanesi – Kurban –

Kur’ân’da, “Biz her ümmete bir kurban ibadeti belirledik ki, kendilerine rızık olarak verdiğimiz hayvanları kurban ederken üzerlerine Allah’ın adını ansınlar. Şunu iyi bilin ki, sizin

Oku »
Selim Gül

Erdemli Bir Duruş – Beklentisizlik –

Ahlâkî, manevî, kalbî ve ruhî perspektiften bakınca birbirine zıt nice vasıflar vardır ki biri insanı yüceltirken diğeri alçaltır. Beklentisiz ya da beklentili olmak gibi… Kâinat

Oku »
Bilal Sarımeşeli

Aynalar ve Hayat

Fizik eğitimi aldığım için dünyayı fizik merceğinden görmeye eğilimliyim, ama maddî nesnelerin ötesindeki mânâ ve hakikatleri de merak ederim. Manevî işaretler taşıyan ayna metaforu da

Oku »
Dr. Ali Ünsal

Ümmetin Emini Ebû Ubeyde b. Cerrâh

Ahlakın zirvesinde olan Efendimiz için Kur’ân, “Sen yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem, 68/4) buyurur. Bize de seslenen Kur’ân-ı Kerim, O’nu kendimize rehber edinmemizi, örnek almamızı

Oku »
Ali Yüce

İslam’da İş Ahlakı

Bir müddet ticaretle meşgul olmuş Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), geçimlerini temin etmeleri için insanları ticaret yapmaya teşvik eder ve ticaretin usullerini, nelere dikkat edilmesi

Oku »
Prof. Dr. Mehmet Ateş

Kehf’ten Zülkarneyn’e

Kehf sûresinde Ashâb-ı Kehf, Bahçe Sahipleri, Hazreti Hızır (aleyhisselâm) ile Hazreti Musa (aleyhisselâm) ve Hazreti Zülkarneyn (aleyhisselâm) kıssaları olmak üzere dört kıssa ve Hazreti Âdem’den

Oku »
Selahattin Demirel

Fetret Devrini Aydınlatan Dört Ulu Kişi

İnsanlık tarihi, bir bakıma peygamberler tarihidir. Bazı kaynaklarda sayılarının 125 bin olduğu rivayet edilen peygamberler, Allah’ı (celle celâluhu) kullarına tanıtmak, O’nun emir ve yasaklarını tebliğ

Oku »
Dr. Osman Bodur

Hicret, Mücahede ve Niyet

Allah’ın (celle celâluhu) insanlığa en büyük hediyesi, gönüller sultanı Peygamber Efendimizdir (sallallâhu aleyhi ve sellem). Onun dünyamıza teşrif etmesi, insanlık tarihinin en önemli hâdisesidir ve

Oku »
Prof. Dr. Mehmet Ateş

Kur’ân Şifadır

Şifa, Arapça bir kelime olup “bir hastalığı tedavi etme ve iyileştirme” demektir. Bu kelime mecazî olarak, “cehalet hastalığını giderme, sahil-i selamete ulaşma ve rahatlama” anlamlarını

Oku »
Prof. Dr. Mehmet Ramazanoğlu

İki Uç Arasındaki İnsan

İnsan, bir yönüyle zulüm ve kötülük, diğer yönüyle merhamet ve iyilik potansiyeli taşıyan bir varlık. Şu âyet-i kerime de bu hakikate dikkat çekiyor: “Biz emaneti

Oku »