Katkılarınızı Bekliyoruz

Nisan 2017 tarihinde yayın hayatına başlayan Çağlayan, 37 yıllık Sızıntı müktesebatıyla, eşya ve hadiseleri mana-yı harfiyle okuma vazifesini devam ettirmektedir.

Gayemiz; okurlarımız için bir okul olmak, onların zihnen, kalben ve ruhen derinleşmesine hizmet etmek, kültürel birikimimizi şirkten uzak bir dil ve üslupla gelecek nesillere aktarmak ve irfanî mirasımızın özümsenmesine katkıda bulunmaktır.

Dergimiz; Fen Bilimleri, Beşerî Bilimler, Sosyal Bilimler ve Dinî İlimler konusunda nesir çalışmalarına ve şiirlere yer vermektedir.

Bize ulaşan nesir ve şiirler, farklı sahalarda uzmanlaşmış akademisyen ve yazarlardan oluşan yayın heyetlerimiz tarafından incelenmekte, uygun görülenler yayın planına eklenmekte ve son okumada, gerekli görülen değişiklikler yapılmaktadır.

Şiirleri değerlendirirken dikkat ettiğimiz kıstaslar:

 • Çalışmanın daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması.
 • Vezin ve kafiye kadar mânâ ve mesaja da önem verilmesi.
 • Karamsarlık ve çözümsüzlüğün aşılanmaması, kaderin tenkit edilmemesi, ümit verici bir üslup kullanılması.
 • Sıradan ifadelerin bulunmaması.
 • Kavramların insicamlı bir şekilde birbirine bağlanarak bir mânâ akışının inşa edilmesi.
 • Ulvî hisleri uyandırıcı bir üslubun kullanılması.

Nesirleri değerlendirirken göz önünde bulundurduğumuz kriterler:

 • Çalışmanın daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması.
 • Orijinal bilgilerin bulunması.
 • İman, marifetullah, muhabbetullah ve zevk-i ruhaniyi besleyen mesajlar ihtiva etmesi.
 • Sadece problemlere değil çözümlere de yer vermesi.
 • Ümit aşılaması.
 • İnsicamlı olması.
 • Genel okur kitlesine hitap eden bir üslup kullanılması. (Model okurumuz, üniversite talebesidir).
 • Dil bilgisi ve imla kurallarına riayet edilmesi.
 • İktibaslarda kaynakların belirtilmesi.
 • Dipnotların, Word’ün “Dipnot Ekle” komutu kullanılarak eklenmesi.
 • Atıf formatına dikkat edilmesi. Örnekler:
  Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, İstanbul: Şahdamar Yayınları, 2010, s. 794.
  Ebû Dâvûd, Edeb, 58.
  Hicr, 15/49.
  M. Fethullah Gülen, “İnanmış İnsanın Nitelikleri”, Çağlayan, sayı: 41, Ağustos 2020, s. 2–4.
 • Kelime sayısının 800 ile 1200 arasında olması.
 • Türkçe karakter kullanımına dikkat edilmesi.

Çalışmalarınızı [email protected] adresine gönderebilirsiniz. Mesajınızda mesleğinizi ve bulunduğunuz ülkeyi belirtmenizi rica ederiz.

Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.