Efendimize…

Hâr-ı firkatle dȗçarım

Fasl-ı hazan çöktü dil-i zarıma

 

Âh-u figan ile nîranım

Ey Mehrȗ yol ver her an vaslıma

 

Mah çehrene mübtelayım

Zâr etme dağ-ı hicran ile beni

 

Nikabına giriftarım

Görsem, fasl-ı bahar gelir ruhuma

 

 

Bu yazıyı paylaş