Hayat ve Ölüm

Bu yolda yürüyenin
Taşlayanı çok olur
Hayatı sabır olanın
Ölümü selamet olur
Helal lokma yiyenin
Nasibi bol olur
Hayatı oruç olanın
Ölümü iftar olur
Her gece okuyana
Kabirde Mülk Sȗresi yaran olur
Hayatı Kur’ân olanın
Ölümü hüsn-ü hâtim olur
Hizmet erine her gün
Kışlada talim olur
Hayatı askerlik olanın
Ölümü terhis olur
Muhabbet fedaisi
Sövene dilsiz olur
Hayatı merhamet olanın
Ölümü rahmet olur
Haşyet duymayan
Sonunda pişman olur
Hayatı iffet olanın
Ölümü düğün olur
Hak yolda olanın
Menzili uzun olur
Hayatı hicret olanın
Ölümü vuslat olur
Sünneti ihya edenin
Yüz şehit ecri olur
Hayatı davası olanın
Ölümü şehadet olur

Bu yazıyı paylaş