Ruh Ordusu

Hem arzda hem semadaki bir ordu
Izdırabın ikliminde dualar tüllendiğinde
Yeniden Asr-ı Saadet’i düşlüyordu
Sevgiden atlaslar dile geldiğinde

Ebedi mürekkeple bezenmiş kalemleri
Yazdıkları hep ışıklı zamanlardı
Şevkin mihverinde dağılan elemleri
Ve onları ruhun seyyahları anlardı

Fasih lisanlarında “allemehu’l-beyan”
Mukabilinde demet demet sürûr
Hazan mevsiminde yağsa da giryan
Güneşten kandilleri daim pür nur…

Bu yazıyı paylaş