1. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere’de icat edilen ve geliştirilen buhar motoruyla başlayan Sanayi İnkılabı, Avrupa’da tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişi başlatmış ve sanayileşme 19. yüzyılın ilk yarısında bütün Avrupa’ya yayılmıştır.[i] İnsanların hayat şartları üzerinde çok büyük tesirleri olan bu değişim, Avrupa tarihindeki en önemli sosyal ve ekonomik hadiselerden biridir. Bu dönemle birlikte güç yarışına giren ülkeler, hâkimiyet kurmaya ve dünyadaki enerji kaynaklarına sahip olmaya başlamıştır. Hâkimiyet yarışının en kötü sonucu, art arda yaşanan ve milyonlarca insanın ölümüyle neticelenen iki dünya savaşıdır. Ayrıca bu yarış, 200 yıldan fazla bir süredir atmosferdeki sera gazlarının konsantrasyonunun ciddi bir şekilde yükselmesine sebep olarak küresel sıcaklığı 1880 ile 2020 yılları arasında 1,2°C kadar artırmıştır.[ii] “Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak: Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak, gözün bir kusur bulamadığından, eli boş ve bitkin geri döner.” (Mülk, 67/3–4) ilahî beyanıyla haber verilen dünyamızdaki mükemmel denge, bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Yapılan araştırmalar ve gözlemlere dayalı olarak, küresel sıcaklıktaki artışın, 21. yüzyılın sonuna kadar devam edeceği ve 1,5°C–5,4°C arasında olabileceği öngörülmektedir.[iii]

Yerkürenin %71’i su ile kaplıdır. Ayrıca yerkürede yıllık ortalama sıcaklık 15°C derecede seyreder. Ortalama sıcaklığın 1,5°C artması demek, kara parçaları üzerinde 30°C artması demektir.[iv] Peki, bu durum dünyamız ve insanlık için ne gibi neticeler doğurabilir?

[i] Industrielle Revolution: Alles begann in England, www.gevestor.de/finanzwissen/oekonomie/volkswirtschaft/industrielle-revolution-alles-begann-in-england-674763.html

[ii] Beobachtete und künftig zu erwartende globale Klimaänderungen, www.umweltbundesamt.de/daten/klima/beobachtete-kuenftig-zu-erwartende-globale#-ergebnisse-der-klimaforschung-

[iii] Übersicht AR6 | Deutsches Klima Konsortium, www.deutsches-klima-konsortium.de/de/ipcc-ar6/uebersicht-ar6.html#c5014

[iv] 1,5-Grad-Ziel | Erderwärmung | Überschwemmungen, Dürren, klima-arena.de/die-klima-arena/klimaneutral/15-grad-ziel/