Peygamber ve Devlet Adamı Olarak Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm)

William Montgomery Watt

“Hazreti Muhammed … etkinliklerini dayandırdığı dinî temel ve cesaret, kararlılık, tarafsızlık, cömertlikle güçlendirilmiş sertliğe varan sağlamlık gibi nitelikler sayesinde insanların saygısını ve güvenini kazandı. Dahası insanların sevgisini kazanan ve onların adanmışlığını güvence altına alan büyüleyici bir tavra da sahipti.”
“Hem Mekke hem de Medine döneminde Hazreti Muhammed’in çağdaşları onu iyi ve doğru bir insan olarak gördü ve tarihin gözünde o, ahlakî ve toplumsal bir reformcudur.”
“Her ne kadar dünya gittikçe tek dünya hâline geliyorsa da, şimdiye kadar ahlakî bir örnek olarak Hazreti Muhammed’e çok az dikkat sarf edilmiştir. Ancak, yine de Müslümanlar çok kalabalık olduğundan, Hz. Muhammed’in yaşamından ve öğretisinden herhangi bir ilkenin insanlığın ahlakî gelişimine katkıda bulunmak için öğrenilip öğrenilmeyeceğine, er ya da geç karar vermek için ciddi bir biçimde düşünmek zorunda kalacaktır.”
“Müslümanlar … Hazreti Muhammed’in hayatının tüm insanlar için mümkün olan ideal örneklerden biri olduğunu gösterebilecekler midir? Müslümanlar davalarını iyi bir biçimde savunabilirlerse, bazı Hıristiyanlar onları dinlemeye, öğrenilmesi gereken ne varsa öğrenmeye hazır olacaklardır.”
“İnsan, Hazreti Muhammed’in ve İslam’ın başlangıç dönemi tarihçesi üzerine düşündükçe, başarısının büyüklüğü karşısında daha fazla hayrete düşüyor. Şartlar ona, çok az kişinin sahip olduğu fırsatlar sundu, ama Hazreti Muhammed de zamanının tam dengiydi. Şayet onda böyle geleceği görme, devlet adamlığı ve yöneticilik gibi becerileri ve bunların arkasında, onun Allah’a olan güveni ve Allah’ın onu gönderdiğine dair sarsılmaz inancı olmasaydı, insanlık tarihinin dikkate değer bir bölümü yazılmamış olarak kalacaktı.”

William Montgomery Watt (1909–2006). Edinburgh, Jena ve Oxford’da eğitim gördü. Edinburg Üniversitesinde antik felsefe ve Arapça dersleri verdi. 1964’te profesör olduktan sonra İslam araştırmalarına odaklandı. İslam Tarihi, Hazreti Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatı ve Avrupa’da İslam’ın etkisi üzerine eserleri vardır.

Bu yazıyı paylaş