Çağdaş Bir Rönesans

Batılı ve Doğulu düşünürlerin Hizmet Hareketi hakkında son yıllarda yayımladıkları eserler gibi, Arap entelektüeller de Hizmet’i ve muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’yi yakından takip ederek önemli eserlere imza atmaktadır. Cezayirli ilahiyatçı Süleyman Aşrati’nin 2017 yılında yayımlanan, Çağdaş Bir Rönesans: Global Bir Medeniyet Dirilişi İçin Gülen’in Düşünceleri isimli kitabı, kütüphanelerde yerini almıştır. Bu eser, muhterem Hocaefendi’nin ortaya koyduğu düşünce ve gayretlerin temelinde bulunan yüksek değer ve ideallerin; hayatlarımız, inançlarımız ve ruh dünyamızdaki yerine dikkat çekmektedir. Eserde, maneviyata dayanan evrensel bir medeniyetin inşasına doğru giden bir yolda verilen eserlerin ve sergilenen gayretlerin; sabır, istikamet ve inançla ilmek ilmek örüldüğü, orijinal bir üslup ve anlatımla ortaya konulmaktadır.

“Her medeniyet bir düşünce ile başlar ve irfan ile hitama erer. Başlangıç ve sonun arasında niyet, himmet ve adanmışlık bulunur.”1 ifadelerinin yer aldığı ön söz yazısında, muhterem Hocaefendi’nin, geniş kitleleri müsbet harekete teşvik eden düşüncelerinin, hayata makul ve sağlam bir şekilde yansımasından bahsedilmektedir.

Bu yazıyı paylaş