İnançlar ve Kültürler Arası Diyalog

İnançlar ve kültürler arası diyalog faaliyetlerini küresel ölçekte icra eden Hizmet Hareketi gönüllüleri, toplumsal barışı oluşturacak unsurlara katkı sağlamaya devam etmektedir. Farklı inançlar, kültürler ve düşüncelerden insanların ortak değerler etrafında bir araya gelmesine vesile olan bu gayretler takdirle karşılanmaktadır.

Resmî, kurumsal ve şahsî olarak icra edilen “uzmanlar diyaloğu”, “bir arada yaşamaya vesile olan diyalog” ve “dinî tecrübelerin paylaşıldığı diyalog”; farklı inançlardan ve kültürlerden insanların birbirlerini tanımalarına ve kaynaşmalarına vesile olmaktadır.

Her kesimden insanları bir araya getiren bu tür faaliyetler, hayatî değerler ve prensipler çerçevesinde ortaya konulmaktadır. Bu unsurların özellikle diyaloğun sağlıklı bir zeminde tesis edilmesi ve sürdürülebilir kılınması adına önemli olduğuna şüphe yoktur.

Peki, bu değerler ve prensipler nelerdir?

Sevgi ve Hoşgörü: Birlik ve beraberliğin tesisi, bütün insanlığa karşı duyulabilecek bir sevgi ile mümkün olabilir. Sevgiyi kalıplarından alıp bir eyleme dönüştürmenin sırrı ilim ve irfanın, hoşgörü ve müsamahanın yaygınlaşmasında saklıdır.[i] Sevgi, hoşgörü ve samimiyet üzerine inşa edilen diyalog faaliyetleri, insanları yakınlaştırmanın yanı sıra, sosyal ve kültürel hayat adına da sağlam temeller atmaya vesile olacaktır.

Konuma Saygı: Bütün insanlığı kuşatan bir sulh atmosferi, öncelikle herkesi kendi konumunda kabul etmek ve onların inanç, gelenek ve göreneklerine saygı göstermekle tesis edilir.

 

Bu minvalde, “farklı inanış ve farklı düşünceleri haiz kimselerin konumuna saygılı olma, katiyen kendi değerlerimizden vazgeçme ve başkalarının değer ölçülerini aynıyla kabullenme demek değildir. Belli ölçüde saygı başka meseledir, kabullenme daha başka bir meseledir.”[ii]  

Bu perspektifin diyalog içinde bulunan insanlara farklı kültürlerin kapılarını araladığı şüphesizdir. Budist değerlerin yoğunlukla yaşandığı bir ülkede, insanlarla olan etkileşimimin ve onlarla güçlü dostluklar kurmama vesile olan unsurların en başında, karşılıklı saygı atmosferinin geldiğine her zaman şahit olmuşumdur.

[i] Bayram Ali Çetinkaya, İslam Medeniyetinin Dinamikleri, İstanbul: İnsan Yayınları, 2013, s. VI.

[ii] M. Fethullah Gülen, İkindi Yağmurları (Kırık Testi-5), İstanbul: Nil Yayınları, 2011, s. 227.

Bu yazıyı paylaş