Olmasaydı

Kâinattaki mükemmel nizama, sistemler hâlindeki planlı yaratılışa, küllî bir ilim ve kudretin tecellisiyle bütün varlıklarda kendini gösteren hikmetli tasarruflara bakarak, Bediüzzaman Hazretlerinin “Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz.”i hükmünü anlamak hem kolay hem de çok önemli bir bakış açısıdır. Eserden müessire gitmek şeklinde özetlenen, varlıktaki ince nakışların Ezelî Nakkaş’ı göstermesi, tevhit inancını pekiştirme adına mühim bir esastır. 

 

Varlıklardaki sanatlı ve hikmetli organlara, herhangi bir kısmının eksikliği durumunda meydana gelecek olumsuz neticeleri nazara vererek de bakabiliriz. İncelemek için tefekkür ufkumuza koyduğumuz herhangi bir canlıdaki sistemlerin bir kısmının bulunmaması veya zarara uğraması durumunda sistemde ne gibi aksaklıklar olacağını görerek bütün canlı sistemlerin indirgenemez kompleks bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda Allah’ın (celle celâluhu) yarattığı çeşitli sanatlara ait bazı örneklerle meseleyi akla yakınlaştırmaya çalışalım. 

 

Bu yazıyı paylaş