Category: Mayıs

Müslüman Terörist Olmaz

Korkutma, yıldırma ve tedhiş maksatlı sivil veya askerî hedeflere yönelik şiddet eylemlerinin tarihi çok eskilere dayanır. İnsanlar sözlerini tükettikleri yerde teröre başvurmaktan çekinmemişlerdir. İslâm dünyasında

Oku »

Bayram

Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır; Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır! Bayramda güler çehre-i ma’sûm-i sabâvet, Ümmîd çocuk sûret-i sâfında iyandır. Her cebhede

Oku »

Ölüler ve Diriler

Ölüler ölmüş gitmiş imandan uzak yerde Diriler hep diridir imanlı yüreklerde Hayata karşı şevki kalmamış imansızın Şevk doludur imanlı çünkü Allah’a yakın Coşuyor umut ile

Oku »

Alyuvarlar ve Kansızlık

Yaratılış ağacının en mükemmel meyvesi ve kâinatın küçük bir modeli olan insanın, sonsuz merhamet ve kerem sahibi bir Sanatkâr tarafından hikmetle yaratılarak sevk ve idare

Oku »

Âşıkların Vuslatı

Gam-ı yâr ile meftun olsa cism-i can Dil-i zâr ile zebun olur ruh-i can Ruhun tenden firakı âh-ı figandır Âşığa Hakk’a vuslat inci mercandır Dâr-ı

Oku »