Category: Ali Hafız

Vurgunum

Vurgunum bakışına, vurgunum duyuşuna, Hakkın kapısında iki büklüm duruşuna, Zulme karşı metin ve başın dik oluşuna, Mütevekkil tavrına, vakarına vurgunum…   Hakkın sesi, edep abidesi

Oku »