Dünyada yaklaşık 8,7 milyon canlı türünün olduğu tahmin edilmektedir.[i]Cansız varlıkları ve her bir canlının organ ve organellerini de düşündüğümüzde, hesap edemeyeceğimiz kadar yaratılış çeşitliliğini görmekteyiz. Her bir mahlûk, Rabbimizin Musavvir ismine ayna olarak, kendine has bir surette yaratılmaktadır.

Kerim Mevlamız tarafından bize bahşedilen her nimette, sayısız hikmetler müşahede edilir. Meyveler, sebzeler, tavukla birlikte yaratılan yumurtadan arıyla birlikte yaratılan bala kadar her şey, kendine özgü bir armağan paketi içinde bizlere ihsan edilir. Musavvir ismi, cansız maddelerde olduğu gibi bütün canlılarda, insan bedeninde, simasında, kalbinde, damarlarında, hücrelerinde ve zerrelerinde ayrı ayrı tezahür eder. Haşr sȗresinin 24. âyetinde buyurulduğu gibi, Cenab-ı Hak, Musavvir’dir, her mevcuda en uygun şekli veren O’dur (celle celâluhu).[ii]

Kâinatta var edilen her şey, sonsuz cemal, kemal ve ihsana ayinedârlık eder. Mesela; meyvelerin ve çiçeklerin suretleri, renkleri, tatları ve kokuları; duygularımıza hoş gelecek şekilde yaratılır. Bir kelebeğin kanatlarındaki kusursuz simetri, harika şekiller ve canlı renkler, insanı hayret ve hayranlığa sevk eder.

En küçük hücre organellerinden sistemlerimize kadar da birçok örnek verebiliriz. Mesela sayısız hikmetlerle tasvir edilen iskelet sistemimiz; beyin, kalp, akciğer gibi hayati organların korunmasını sağlar, iç organlara destek olur. Gözlerimiz hem en latif hem de en fonksiyonel şekilde ihsan edilmiştir. Göz doktorları, gözlerimizin başımızda, en iyi görebilecek ve korunaklı şekilde konumlandırıldığını belirtmektedir.

Musavvir İsminin Yeni Keşfedilen Harika Bir Tezahürü

  1. asırda, gelişmiş robotlar üreten, suni organlar yapmaya çalışan bilim insanları, deri hücrelerimizin gerçek üç boyutlu şeklini yeni keşfettiklerini duyurdu. Pennsylvania Lehigh Üniversitesi Biyomühendislik bölümünden Prof. Javier Buceta ve ekibi; epitelyum hücreleri adı verilen ve başta derimiz olmak üzere bazı organ ve kan damarlarında bulunan hücrelerin üç boyutlu yapısının, bilinenden farklı olduğunu gözlemledi.[iii]“Skutoit” adını verdikleri bu şekil, şimdiye kadar bildiğimiz üç boyutlu geometrik şekillerden farklıydı.

Skutoit; dikdörtgen prizma, piramit, silindir veya küre şeklinden farklı olan, üç boyutlu geometrik bir şekildir. Bir tarafı düzgün beşgen, diğer tarafı düzgün altıgen olan prizma formundadır. Altıgen taraf oluşabilmesi için beşgenin köşelerinden biri ‘Y’ şeklinde ikiye ayrılarak küçük bir üçgen oluşturur.[iv]

[i]Mora C, Tittensor DP, Adl S, Simpson AGB, Worm B (2011) How Many Species Are There on Earth and in the Ocean? PLoS Biol9(8): e1001127. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001127

[ii]“Allah O’dur ki, Hâlık (yegâne Yaratıcı)dır; Bârî (pak, ortaklar edinmekten mutlak manâda uzak Yaratıcı)dır; Musavvir (her varlığa ona en uygun şekli veren)dir. O’nundur en güzel isimler. Göklerde ve yerde ne varsa O’nu tesbih (O’nun her türlü noksandan ve ortakları bulunmaktan mutlak manâda uzak olduğunu ikrar ve ilan) eder. Ve O, Azîz (mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte mutlak üstün ve galip)tir; Hakîm (her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunan)dır” (Haşr, 59/24). (Meal: Ali Ünal).

[iii]Javier Buceta ve ark., Scutoids are a geometrical solution to three-dimensional packing of epithelia.Nature Communications, 2018; 9 (1) DOI: 10.1038/s41467-018-05376-1.

[iv]Şeyda Çulfa, “Merhaba Skutoitler,” Popular Science, 2 Ağustos 2018.