“Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.”  (Enbiya, 21/33).

Yaşına, tecrübesine ve eğitim seviyesine bağlı olarak hemen hemen herkes, mevcudatla alakalı bazı gerçeklerin farkındadır. Güneşin doğudan doğup batıdan battığını, suyun 100 santigrat derecede kaynadığını, manevîhisleri yanında, insanların beş maddîduyusu olduğunu, kuşların sevk-i İlahiyle binlerce kilometre göç ettikten sonra, geri dönüş yolunu bulabileceklerini biliyoruz. Aynı şekilde, termodinamik kanunları, yerçekimi kanunu ve gezegenlere özgü hareket kanunları; bilim insanlarının kâinatın nasıl işlediğini açıklamak için kullandığı birçok araç arasındadır. Benzer şekilde, kâinatta “dairevîhareket” gerçeği vardır. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve uydulardan insan gözüne kadar kâinatın her yerinde daireler çizilmektedir.