Arz-ı Hâl

Bir bendeyim gafleti her dem almış eynine

Sireten yâd olsam da sureten yanındayım

Nasib oldu sultanım vaslına erdim yine

Yirmi üç sene sonra işte huzurundayım.

 

Zatınızla müşerref oldum okul çağında

Lütf ile ârâm ettim erenlerin bağında

Liyakat benim için Anka’dır Kafdağı’nda

İstikamet kim ben kim, işin bulûğundayım.

 

Bir müflisim efendim, dilim varmıyor arza

Sermayem hiç hükmünde, muhtaç olmuşum karza

Ülfet sahralarında süründüm, kaldım darda

Günah dolu bir ömrün fasl-ı cünunundayım.

 

Ne ehl-i hizmet ne de gönül ehli şairim

Bir vefasız mukallit, mücrim müteşairim

Söz dizmeye gelince bir derece mâhirim

Mekir-misal amelsiz ilmin gururundayım.

 

Gel efendim, kabul kıl Hacı Kemal hatrına

Alvarlı, Memduh Ungan, Mehmet Özyurt hatrına

Üstad, Tahiri, Zübeyr, Validenin hatrına

Dua buyur mecnuna aşkın küsȗfundayım.

 

Layık değilim fakat hatrın kalbimde sakin

Nazarımda kıymetli ayak bastığın hâkin

Bir surette beraber görünmek şeref lakin

Ben kim sizle olmak kim, cümlenin dȗnundayım.

Bu yazıyı paylaş