Yakub Gibi

Göz nurun evladını çaha saldın Yakub gibi

Ah edip gecelerde oda yandın Yakub gibi

 

Vermez idin sana kalsa göz nurun nadanlara

Takdire inkıyad yoluna vardın Yakub gibi

 

Çekilip hüzn evine dün u günler ah u enin

Ağlayıp giryeler içinde kaldın Yakub gibi

 

Anlamadı nadanlar neden ağlar Yakub Nebi

Anlamadı yine nadanlar seni Yakub gibi

 

Peygamber mirasıdır ümmetine hüzn-ü Yakub

Yakışır ol Pir’e de çeşm-i giryan Yakub gibi

 

‘La tedhulu min bab-i vahid’ dedin, dinlemedik

Öz evladınla da imtihan oldun Yakub gibi

 

‘Ve ma uğni anküm min-Allahi min şey’ sırrınca

‘İni’l-hükm-ü illa lillahi’ dedin Yakub gibi

 

Gün gelir Hak yeniden Yusufların ikbalini

Gösterir, ihsan eder, kavuşturur Yakub gibi

 

Bu yazıyı paylaş