Fethullah Gülen Hocaefendi ve Hizmet Hareketi üzerine bugüne kadar Batıda ve İslam dünyasında birçok ilim adamı eserler kaleme aldı. Ferit el-Ensari, Süleyman Aşrati, Jill Carroll, John Esposito, Pim Valkenberg, David Shinn, Simon Robinson, Thomas Michel, James Harrington, Ori Soltes, Walter Wagner, Berna Turam…

Bu listeyi daha da uzatmak mümkün ve gelecekte bunlara yeni ilim adamlarının dâhil olacağına şüphe yok…

Bu eserleri yazan her bir ilim ehli, Hocaefendi’yi ve Hizmet Hareketini ayrı bir perspektifle anlattı. Gelecekte yeni eserler kaleme alacak ilim erbabı, bu “hakikate şahitlik” yapmaya devam edecek.

Hocaefendi’nin hayatını yazan Prof. Jon Pahl, Bir Hizmet Hayatı adını verdiği 400 sayfalık kitabı için bu tabiri kullanıyor, hakikate şahitlik yaptığını söylüyor.

Allah insanı, kâinatı anlayacak ve dünyada hakikate şahitlik yapacak kapasitede yaratmıştır. İlim adamlarının şahitliği, daha üstün ve derindir, çünkü onlarda vicdanî hakikat aynı zamanda marifetle, yani bilgiyle mücehhezdir.

Demagogların ve bir kısım siyasetçilerin kitleleri arkalarına takip sürüklediği, doğruları karartma adına her türlü kirli psikolojik savaşın icra edildiği günümüzde, bu bilim insanları tarihe ve gelecek nesillere büyük bir miras bırakıyorlar. İnsanlık tarihinin her döneminde olduğu gibi…

Bir medeniyetler tarihçisi olan Jon Pahl’un kitabı, hem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayatını anlatıyor, hem de Hocaefendi ve Hizmet Hareketi hakkındaki kara propagandalara bir nevi cevap mahiyeti taşıyor.

Jon Pahl, Hizmet Hareketini şöyle tarif ediyor: