Kutsî sır “rahmet” öyle bir hakikattir ki bütün mevcudatı kuşatır. Bilhassa annelerin şefkatinde çok parlak bir seviyede tezahür eder. Rahmet sırrı dokunur, evladın yeryüzü misafirliğine hazırlanmasında ana rahmi ilk konak olur. Rahmet sırrı dokunur, anne vücudundaki bütün kaynaklar evlatla paylaşılmaya yol bulur. Rahmet sırrı dokunur, yavrunun günlük ihtiyacına göre hazırlanan hususî gıda kaynağı olan anne sütü fabrikaları üretime koyulur. Ne harikulade nimettir ki ebedî hayatı da kapsayacak şekilde, hayatın her alanına, her an rahmet sırrı dokunur.

Akıl ve irade verilen insanın rahmet tecellilerine daima ayna olması gibi, şuur sahibi olmayan canlıların anneleri de harikulade şefkat tabloları sergiler. Bunlardan biri; yavrularının yumurtalarını sırtında taşıyan ve derisinden dünyaya getiren Surinam kurbağası, Pipa pipa’dır. Bu hikmetli sahnede, anne kurbağa yavruları olgunlaşıncaya kadar, onları sırt derisinin içine gömülü halde muhafaza eder. Böylece yavru kurbağalar, en güvenli ortamda rahmetle kuşatılarak tehlikelerden korunur.