Tenkil Müzesi

Hayatlar var hayatlardan içerü

İbretler otağı tenkil müzesi

Duyarsız olsa da çobansız sürü

Aziz dert ortağı tenkil müzesi 

 

Batıl başlayınca toplu akına

Küfrün kirli eli yakmıştır kına

Gül Nebi (sav) hatrına, Allah aşkına

Mazlumlar sancağı tenkil müzesi 

 

İman; ilim, gayret, hikmet kaynağı

İnsanlık böylece örgüler çağı

Beyanın sükûtla şahlanacağı

An’ın mim durağı tenkil müzesi 

 

Garip kullar tutmamışken bir çakı

İşkenceler kana boğmuş afakı 

Zindanda süt emen masumun hakkı

Tekevvün kundağı tenkil müzesi 

 

Rabbin inayeti kul üzerinde
Asırlar yıkanır alın terinde
Mahkeme önünde, olay yerinde
Zabıt tutanağı tenkil müzesi

 

Var-yok meselesi kadim maslahat

Ürpermeyen kalpten Allah’ım imdat

İnsanlığa bir ders, inkâra tokat

Bir devrin tanığı tenkil müzesi

Bu yazıyı paylaş