İnsanın bedenen, ruhen ve fizikî olarak tam bir iyilik halinde bulunmasına sağlık denir. Kendisiyle barışık, şartlar ne olursa olsun huzur bulabilen, lüzumsuz konuları takıntı haline getirmeyen, daima pozitif düşünebilen ve insanlarla geçinmesini bilen bir insanın içinde bulunduğu duruma mutluluk, huzurlu olma, hoşnutluk ya da saadet denilir.

Mutluluk, insan kalbinin itminan ve istirahate ermesidir. İradesi ve şuuru tam yerinde olarak, her türlü hadise karşısında kendinden emin, eşya ve hadiselere bütüncül bir nazarla bakarak geçmiş, hâl ve geleceği, geçici dünya ve esas âlemi aynı anda kavrayabilme şeklindeki bir ruh haletidir.

Her sağlıklı olan mutlu olmayabilir, her mutlu olan da sağlıklı olmayabilir. Mutluluk, maddi imkânlarla, sosyal statü ile sınırlı değildir. Zengin veya makam sahibi olmayan bir insan da mutlu olabilir.

Mutluluğun kaynağı, gerçekten insan olma temeline bağlıdır. Peki, nedir bu insan olma özellikleri?

İnsanlara karşı adaletli davranan, şefkatli, merhametli, fedakâr, maddi ve manevi neyi varsa paylaşmasını bilen, iyi ve kötü günlerinde insanların yanında olabilen, dini, kültürü, düşüncesi, ülkesi ne olursa olsun herkesi kendi konumunda kabul edebilen, olgun, müsamahalı, kinsiz, nefretsiz, alçak gönüllü, yardımsever ve empati sahibi insan, gerçekten insandır.