Beraberce şakıdık nice dem, biliyorsun

Küskün bülbül, niye terk ettin şivelerini

Bir dehlize kapanmış, “Ben mesudum (!)” diyorsun

Mazide arıyorsun âti meyvelerini

 

Sen bu bağa dehalet eylediğin demlerde

Bağban çile çekeli otuz sene olmuştu

Lâkin zapt olunur mu küheylanlar gemlerde

Onun da defaatle has gülleri solmuştu

 

Her seferinde kalkıp doğrulmuştu yeniden

Altmışta, yetmişte ve seksende böyle oldu

Delilleri mazide, bak binlerce anıdan

Kaknüs kalkar ayağa, belki de mühlet doldu