Bir inşaat yapılırken, binanın son halini taşıyabilecek demir ve çimentodan yapılı temel ve kolonların, maksada göre planlanıp inşa edilmesi bir esastır. Binanın hepsi bir anda bitirilemezse bu demirlerin uçları açıkta bırakılır, çatı kapanır ve bina kullanılmaya başlanır. Zaman ve imkân el verince çatı kaldırılır ve inşaata bu uçları açık olan ve filiz denilen demirler üzerinden devam edilir.

Hayatın hemen her safhasında bu açık uçları görmek mümkündür. Açık uçların kullanımı, insanın ve diğer canlıların doğumundan itibaren başlar. Onun beslenmesi, eğitimi, yetiştirilmesi, sosyalleştirilmesi hep bu açık uçlar sayesinde devam eder. Organik yapı olarak da doğumdan sonra bebeğin her bir organı ile ilgili açık uçlar (büyüme noktaları), her bir organınki farklı olmak üzere, belli bir yaşa kadar açık kalmaya devam eder, yani organlar, dolayısıyla bütün vücut büyür, gelişir.

Bu açık uçlar, hastalık gibi değişik sebeplerle hasara uğrarsa, o organ gerektiği gibi gelişemez. Bundan dolayı, çocuklarla ilgili ameliyatlarda bu büyüme noktaları olan açık uçlara zarar verilmemeye çalışılır. Benzer mekanizmalar diğer canlılar ve bitkiler için de geçerlidir.

Devamlı gelişen ve değişen toplum hayatında da uygulamalar, düzenlemeler ve kanunlar, bu açık uçlar dikkate alınarak yapılmalıdır. Belirli zaman dilimlerinde, bazı konularda yeniliklere ve değişimlere ihtiyaç vardır.

 

Sürat Çağı

Günümüzdeki ulaşım ve iletişim vasıtaları, hayatı çok kolaylaştırmış ve dünyayı adeta küçük bir köy haline getirmiştir. Her ülke ve her kültür, bundan nasibini almıştır. Bu konularla ilgili gelecekte daha nelerin olabileceği tam kestirilemese de insanın şimdi aklına bile gelemeyecek kolaylıkların geliştirilebileceği gözden ırak tutulmamalıdır.

İnsanlık yararına olabilecek şeyler çok çabuk yayılıp öğrenilebildiği gibi, insan için zararlı olabilecek şeyler de aynı hızla yayılmaktadır. Bu çerçevede eskiden insanı tehdit etmeyen veya ona tehdit olmayan bazı şeyler, bugün insan sağlığını, huzurunu, mutluluğunu tehdit eder hale gelmiştir.

Bu değişim, insanın hem organik hem de psikolojik yapısını müspet veya menfi yönde etkilemektedir. Yiyeceklerin daha albenili görülmesi veya daha uzun süre saklanabilmesi için insan vücuduna lazım olmayan, hatta aksine zararlı olan maddeler ilave edilince, bunlar ileriki zamanlarda organik yapıları bozarak hastalıklara sebep olabilmektedir. İlk içilmeye başladığı zamanlarda, zararlı etkileri henüz tespit edilmemesi sebebiyle, sigara zararlı olarak görülmemişti. Daha sonra ne kadar zararlı olduğu anlaşıldı. Benzer şekilde başta bugün alınan gıdalar olmak üzere, her konunun belli bir zaman sonra faydalı veya zararlı etkileri anlaşılacaktır.

Öte yandan insana pek faydası olmayan, sadece birilerinin para kazanması için geliştirilen uygulamalar da insanı belki geçici olarak meşgul etmekte ama psikolojik olarak kalıcı hasarlara sebep olabilmektedir.