Münâcât

Ne varsa kirleten gönül dünyamı arındır beni
Solmaz yıkılmaz seranda tut her dem barındır beni
Tecellin hep ihya eden feyz-i âsârındır beni
Ey Mevlâ, Hâmi-i Yekta, bırakma cârın kıl beni

Şu köhne diyar-ı zail, şu elem-i firkat dârı
Ne kadar mattır olan için ayn-ı ziyadarı
Par par benden geçmişlerin Sana müştak simaları
Onlardan eyle fakrıma rahmedip nazlın kıl beni

Vuslat bestesinden her bir nağmemi şerefsüdûr et
Kalmasın hüzne hân olmuş sinede hiçbir küdûret
Ey Mâşuk-u Ecmel, dîlden gayra dair hubbu dûr et
Bâbının sebatkârı hem mazhar-ı fazlın kıl beni

Bu yazıyı paylaş