Hak yolcusu! Tut üstadın elinden,
Âri eyle kem sözleri dilinden;
Bırak, terk et dünya yükün belinden,
Üstadın sözünden cayma, fenadır.

Açılır gönlüne nice âlemler,
Pervaz eder, zirvelere kalemler;
Bir bakmışsın, silinir tüm kederler,
Mevlâ’nın emrinden geçme, hebadır.

Hakk’tan görmek için bin bir teveccüh,
Tefekkür kıl âfâkı, eyle tenezzüh;
Dolaşsan da cihanı, felek-i nüh,
Hayâlin bağından çıkma, riyadır.

Muradını bil her daim Allah’tan,
Yüreğin nezih tut efgân u âhtan;
Niyetini hıfzeyle hubb u câhtan,
Nefsinin sesinden onma, hevadır.

Emin olsa senden yer ve gök ehli,
Silip geçsen cümle bâtıl ve cehli;
Eğer seçsen her an tarik-i sehli,
Sıdk yolundan yüz çevirme, cefadır.

Hak yolcusu! Tut üstadın sözünü,
Şemse çevir seher vakti yüzünü;
Çehâr terke mâil eyle özünü,
Hak izinden gafil olma, ezadır.

Bu yazıyı paylaş