Zindanda Gece

Sanma zindanda yatan,
Uykuyu bulur gecelerde.
Zaman mazlumu yutan
Bir kuyu olur gecelerde.

Ne gören var ne duyan,
Kimseler yoktur gecelerde.
Bari sen kalk ve uyan,
Hisseler çoktur gecelerde.

Ruhu hicranla yanan,
Derdini dokur gecelerde.
Gönül dalına konan,
Kendini okur gecelerde.

Melek dolu asuman,
Bilene pür nur gecelerde.
Şeytan kadar da yaman,
Düşene tennûr gecelerde.

Yıldıza aya baksan,
Semâ konuşur gecelerde.
Gündüz alevi noksan
Şem’â tutuşur gecelerde.

Vakt-i visaldir her ân,
Âşığa huzur gecelerde.
Sır içinde sır saran,
Işığa mazur gecelerde.

Yalnızlık yağlı urgan,
Yaraya tuzdur gecelerde.
Isıtmaz hiçbir yorgan,
Hastaya buzdur gecelerde.

Yunus şeklini alan,
Tezgâhta çamur gecelerde.
Pişip tadını bulan,
Dergâhta hamur gecelerde.

Bu yazıyı paylaş