Yâ Resûlallah!

Dinledim de kalbimin ritmini perperişan
Çığlık çığlık üstüne, nefsimde ayn-ı isyan
Yanıyor ruhum yanıyor, kor ateşte biryan
Gir gönlüme, berd-i selam ol yâ Resûlallah!
Beklerken hicranla yaşlı ve yaslı gözler Seni
Eskimedin turfanda kaldın, canlı ve yeni
Göster ah ne olur ışıklı güzelliğini
Sonsuz nurunla zulmeti boğ yâ Resûlallah!

Bu yazıyı paylaş