Dinledim de kalbimin ritmini perperişan
Çığlık çığlık üstüne, nefsimde ayn-ı isyan
Yanıyor ruhum yanıyor, kor ateşte biryan
Gir gönlüme, berd-i selam ol yâ Resûlallah!
Beklerken hicranla yaşlı ve yaslı gözler Seni
Eskimedin turfanda kaldın, canlı ve yeni
Göster ah ne olur ışıklı güzelliğini
Sonsuz nurunla zulmeti boğ yâ Resûlallah!