Uzun söze ne gerek, söz hep lisanla olmaz.
Arife sükût yeter, cahil irfanla olmaz.

Bak dünyaya ibretle, her zerresi yerinde
Ölçüsü var hesaplı, âlem tufanla olmaz.

Allah etmiş takdir, kimi zengin kimi fakir
Anlamak fikir ister, delilsiz zanla olmaz.

Yol yokuş, yol zor, çoklukta Bir’i bulmak hüner
Mümin zulümle, kinle; zalim vicdanla olmaz