Uzun söze ne gerek, söz hep lisanla olmaz.
Arife sükût yeter, cahil irfanla olmaz.

Bak dünyaya ibretle, her zerresi yerinde
Ölçüsü var hesaplı, âlem tufanla olmaz.

Allah etmiş takdir, kimi zengin kimi fakir
Anlamak fikir ister, delilsiz zanla olmaz.

Yol yokuş, yol zor, çoklukta Bir’i bulmak hüner
Mümin zulümle, kinle; zalim vicdanla olmaz

Hakkı sevip güce tapanlara ne demeli
Hak aşk u şevk ister, kuru heyecanla olmaz.

İhlasla isteyene gelir nasip, kısmeti
Âlimin kıymeti; etiket, unvanla olmaz.

Durma tohum saç, gayret et, iyi niyetli ol
Tohum saçmadan bekleyerek zamanla olmaz.

Oku kâinatı, oku insanı, kendini
Okumadan, bilmeden, yarım imanla olmaz.

Allah anıldığında için titremiyorsa
Kendin huzurda iken aklın şeytanla olmaz.

Âşığım diyorsun, amma Yâr ile baş başa
Olunca bir türlü geçmeyen zamanla olmaz.

Özlemiyorsan hemen biraz ayrı kalınca
Izdırapsız, sadece lafta hicranla olmaz

Gecelerin karanlık, gündüzler gafletle
Işık yakmadan gece uyuyan canla olmaz.

Bu yazıyı paylaş

Adres: 335 Clifton Ave, Clifton, New Jersey, USA 07011

E-posta: caglayan@caglayandergisi.com

Tel. ve WhatsApp:
+1 (888) 234-2823
+49 (176) 16818292