Bir Hristiyan Niçin Hazreti Muhammed’i Peygamber Olarak Görebilir?

Dr. Craig Considine

“Bu yazıyı, Hristiyanların (Hazreti) Muhammed’i [aleyhissalâtü vesselâm] bir peygamber olarak tanıyamayacakları fikrine neden katılmadığımı açıklamak için yazıyorum. Aslında burada söz konusu olan, “peygamber” kelimesinin tarifidir. Peygamber, “vahye mazhar olmuş bir muallim veya Tanrı’nın muradını ilan eden bir kişi” olarak tanımlanabilir. Sözlüklerdeki tarifinin dışında, “peygamber” kelimesini, her zaman insanlığa adalet ve barış getirmek için yeryüzünde çalışan, sonsuz bir kudret sahibi Zât’ın elçisi olarak anladım.

Hemen şunu ifade edeyim: Hazreti Muhammed’in büyüklüğünü tamamen kabul ediyorum. O istisnaî bir insandı; hatta onun bu dünyada yaşayan en büyük ve en etkili insan olduğu söylenilebilir. Hazreti Muhammed, dünyanın o sıralar sevgiden ve barıştan mahrum kalan bir bölgesine, bu güzellikleri ve daha fazlasını getirdi.

Hazreti Muhammed’in karakterinin en çok gözden kaçan yönlerinden biri, onun ırkçılığa karşı duruşudur. Hem beyazları hem de siyahları Tanrı’nın nezdinde eşit olarak kabul etmek gibi daha önce görülmemiş bir hamle yaptı…

Kur’ân’ı okuduğumda sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için indirilen bir kitap olarak yorumluyorum. Kur’ân’da “(Ehl-i İncil de) Allah’ın o kitapta indirdiği ile hükmetsin.” (5/47) buyurulmaktadır. “Hükmetmek” kelimesi çok önemlidir. Kelimenin tam anlamıyla hükmetmek, “bir şeyi doğru anlayıp doğru karar vermek” anlamına gelir. Aklım bana, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed’in eşit derecede değerli mesajları olduğunu söylüyor.

Hazreti Muhammed’in asıl gayesi, insanlığa “doğru yol”da önderlik etmekti. “Doğru yol” derken adaleti, merhameti, şefkati, sevgiyi, huzuru ve barışı kastediyorum. Bu yüzden onu “peygamber” olarak görüyorum.”[1]

 

Craig Considine (1985 –): İnançlar arası diyalogda bir otorite olarak kabul edilen Dr. Considine, Hazreti Muhammed’in İnsaniyeti: Hristiyan Bir Bakış isimli kitabının yazarıdır. Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki ilişkiler ve İslam araştırmaları alanında yedi kitap ve çok sayıda makale yazmıştır. Dr. Considin’in görüşleri, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında yer almaktadır (www.drcraigconsidine.com).

 

Dipnot

[1] Craig Considine, “Why a Christian Can View Muhammad as a Prophet”, Huffpost, 26-01-2016, www.huffpost.com/entry/why-a-christian-can-view-muhammad-as-prophet_b_9042420

Bu yazıyı paylaş