“O’ndan (s.a.s.) Daha Büyük Bir İnsan Var mıdır?”

Alphonse de Lamartine

“Eğer tasavvurun ihtişamı, vesilelerin küçüklüğü ve neticelerin büyüklüğü, bir insanın üstün yeteneğinin üç ölçüsü ise, modern çağın en büyük insanlarını, (Hazreti) Muhammed [sallallâhu aleyhi ve sellem] ile karşılaştırmaya kim cüret edebilir? Zamanımızın en meşhurları, iktidar sistemlerini; ordular, kanunlar ve imparatorluklar yardımıyla inşa ettiler, muhaliflerine diz çöktürdüler. (Hazreti) Muhammed ise orduları, kanunları, imparatorlukları, halkları, hanedanları, milyonlarca insanı ve yeryüzünün üçte birini yeniden şekillendirdi. Hatta tapınaklara, inançlara, fikirlere ve ruhlara yeni bir biçim kazandırdı. Her harfi bir kanuna dönüşen bir Kitap üzerine kurduğu sistemle, her dil ve ırktan insanları kapsayan, maneviyatı sağlam bir ümmet inşa etti.”[1]

“Elçi, hatip, kanun koyucu, mücahede insanı, fikirlerin fatihi, akla uygun İlahî hükümleri tatbik eden, yeryüzünde 20 imparatorluğun ve manevî bir hükümdarlığın kurulmasına vesile olan şahsiyet (Hazreti) Muhammed’dir. Bir insanın büyüklüğünü ölçebilecek her türlü kıstas göz önüne alındığında, ondan daha büyük bir insan var mı diye sorabiliriz.”[2]

 

Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine (1790–1869): Fransız yazar, şair ve devlet adamı. (Kaynak: Wikipedia).

Dipnotlar

[1] Alphonse de Lamartine, History of Turkey, New York: D. Appleton & Company, 1855, s. 154.

[2] A.g.e. s. 155.

Bu yazıyı paylaş