Latifeler

Bir hür ufka nazar eyler,
Gönül ehli mahbesinden.
Hayretinden bilmem neyler,
Hislerinin gür sesinden?

Bir peyk olur latifeler,
Sır u ahfâ ve hafîden.
Bazen burak, bazen kamer;
Binbir tarîk-i mahfîden.

Bir mecradır sadr-ı insan,
Vâridât-ı lâhut için.
Nezih olsa her bir zaman,
Nüzul eder Hakk-ı Mübîn.

Gel teveccüh eyle bir tek,
Gece gündüz Ol Mevla’ya.
Suda semek, gökte melek;
“Âmin!” derler her duaya.

Latife-i Rabbâniye,
Fikir, zikir, his ve şuur…
Hak’tan bize hoş hediye,
Nimet olur en güzel nur.

Bu yazıyı paylaş