Hücreden Organizmaya Hayat ve Ölüm

Sadece kandaki temel hücrelerimizi düşündüğümüzde 1 litre kanda 3,5–6 x 1012 alyuvar (eritrosit), 150–400 x 109 kan pulcuğu (trombosit), 4–10 x 109 nötrofil (temel akyuvar tipi) bulunur.[i] Ortalama hayat sürelerinin, alyuvarlar için 120 gün, kan pulcukları için 9–12 gün ve nötrofiller için genelde bir günden az olduğu dikkate alınırsa doğumumuzdan itibaren her gün sürekli sadece kan hücrelerinin ölümünün bile, normal şartlarda müthiş bir birikime yol açacağı, vücudumuzu bir çöplüğe çevireceği ve yürüyen sistemi çökerteceği bir gerçektir.

Bediüzzaman Hazretleri, İsm-i Âzam’la alâkalı “Otuzuncu Lem’a”da, Kuddûs ismini izah ederken mühim bir hususa dikkat çeker:[ii] Kuddûs isminin tecellisi ile Cenab-ı Hak hem mikro hem de makro âlemde mükemmel bir temizlik mekanizması kurmuştur. Üstad, Kuddûs ismi tecelli etmezse zemin yüzünde her sene ölüm ve hayatın değişmeleriyle bütün hayvan ve bitkilerin cenazelerinin, enkazlarının yeryüzünü fevkalade kirleteceğini, hayatın mümkün olamayacağını ifade eder. Bu kutsî temizlenme emrini, akyuvar ve alyuvar gibi hücrelerin dinlediğini, bedende temizlik yapıldığını belirtir. Ayrıca ölümün nasıl hayat gibi mahluk ve nimet olduğu sorusuna cevaben, tohumların ölümünün zahiren çürümek, dağılmak olarak görüldüğünü, ancak arka planda gayet muntazam kimyevî muameleler, molekül ve hücre seviyesinde hassas olaylar olduğunu, neticede bu değişim ve temizlenme ile yeni bir sümbülün hayatıyla tezahür ettiğini anlatır.[iii]

Ölüm hayat gibi bir gerçek, hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Diğer âleme geçebilmek için bir merhaledir. Biyolojik olarak baktığımızda ölüm, yaşayan her canlı organizmanın hem fert hem de hücre seviyesinde kaçınılmaz kaderidir. Kur’ân bu durumu “Her nefis ölümü tadıcıdır.” (Ankebut, 29/57) şeklinde beyan buyurur. Muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi, bu âyeti yorumlarken, kullanılan kelimelerin hususiyetlerine dikkat çekerek, insanın hakikat noktasında her an ölümü tattığını, çeşitli ölümlere şahit olduğunu belirtir, hücrelerin sürekli yenilenmesinin bir ölüm ve diriliş olduğunu ifade eder.[iv]

[i] “Blood Groups and Red Cell Antigens”, www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2263/table/ch1.T1/

[ii] Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, İstanbul: Şahdamar Yayınları, 2010, s. 379.

[iii] Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, İstanbul: Şahdamar Yayınları, 2010, s. 4.

[iv] M. Fethullah Gülen, “Usûl, Üslup ve İmtihan”, herkul.org/bamteli/usul-uslup-ve-imtihan/

Bu yazıyı paylaş