Yazar: Dr. Ali Ünsal

Dr. Ali Ünsal

Ümmetin Emini Ebû Ubeyde b. Cerrâh

Ahlakın zirvesinde olan Efendimiz için Kur’ân, “Sen yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem, 68/4) buyurur. Bize de seslenen Kur’ân-ı Kerim, O’nu kendimize rehber edinmemizi, örnek almamızı

Oku »
Dr. Ali Ünsal

Öğrenme Aşkı

İnsan her şeye muhtaç bir vaziyette bu dünyaya gönderilir. Her şeyi öğrenmeye, keşfetmeye, anlamaya çalışır. Etrafındaki eşyayı test ede ede bilgi sahibi olur. Yeni bir

Oku »