Yazar: Prof. Dr. Cihan Bulut

Prof. Dr. Cihan Bulut

Müslüman Toplumlar ve İktisadî Hayat

Arapça, “kast” kökünden türetilen iktisat kelimesi, “doğru yol, hedefe yönelme, itidal üzere hareket etme, tasarruflu olma, vasatta kalma, ifrat veya tefrite gitmeme” mânâlarına gelmektedir. Aslında,

Oku »