Yazar: Rana Özçelik

Rana Özçelik

Sürdürülebilir Geleceğe Giden Yol Dairevî Ekonomi

Günümüzde maddî kaynakların tükenmesi, atık maddelerin sebep olduğu sıkıntılar ve çevre problemleri; tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle son asırda, sanayileşme ve teknolojinin gelişmesiyle

Oku »