Yazar: Saliha Esra Gökhan

Saliha Esra Gökhan

Şükretmenin Biyolojisi

Dinimizdeki önemli kavramlardan biri olan “şükür”, dilimize Arapçadan geçmiştir. “Görülen herhangi bir iyiliğe karşı gösterilen memnuniyet ve minnettarlık mânâlarına gelen şükür; ıstılahta, insana bahşedilen duygu,

Oku »