Hacamatın Faydalı Etkileri (Hacamat-2)

Kişi bilmediğine önem vermiyor. Bu durum hacamat için de geçerli. Hacamat konusunda yeni şeyler öğrendikçe ne kadar da çok faydalı etkisi varmış diyor ve hayretler içinde kalıyorsunuz.

Şu ana kadar yapılan ilmi çalışmalardan istifade ederek hacamat tedavisinin bazı faydalarından bahsetmek istiyoruz.

Hacamatın Faydaları

1- Koruyucu hekimlik: Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) koruyucu sağlık uygulaması olarak yılda iki defa hacamat yaptırmayı ümmetine tavsiye etmiştir. Burada genel olarak kanda ve lokal olarak da doku aralıklarında biriken hastalık yapıcı zararlı maddelerin temizlenmesi ile beden sağlığı korunmaktadır (Altern Integ Med, 2013, 2: 1-16).

2- Kan ve doku sıvılarından biyokimyevi temizlik: Hacamatın en önemli etkisi olarak gösterilmektedir. Hacamat tedavisiyle kan; trigliserit, kolesterol, LDL, ferritin ve ürik asitten önemli derecede temizlenir (Med J Cairo Univ, 2010, 78: 311-315), ayrıca otoantikorlar ve benzeri zararlılardan temizlenme söz konusudur (Egypt J Immunol, 2005, 12: 39-51). Trigliserid, kolesterol ve LDL miktarı kanda yükselirse damar sertliği, yüksek tansiyon, kalp krizi, damar tıkanıklıkları ve felçler ortaya çıkmaktadır. Ferritin demir deposudur ve demir vücutta yükselirse başta kalp ve karaciğer olmak üzere ölüme kadar giden ağır hastalıklar ortaya çıkar. Demiri vücuttan atmanın belki de en kolay yolu hacamattır. Ürik asit, aşırı et yiyenlerde genetik yatkınlıkla birleşince gut hastalığına sebep olur. Otoantikorlar, birçok hastalığın sebebidir. Hacamat bu maddelerden kanı ve dokuları temizlemektedir.

3- Boşaltım: Hacamat böbreklere benzeyen ancak böbreklerin muvaffak olamadığı bazı büyük moleküllerin boşaltımına sebep olmaktadır. Bu zararlı maddeler globülinler, antikorlar, romatoid faktör, ayrıca trigliserit, kolesterol, LDL ve benzeri zararlı maddelerdir (Egypt J Immunol, 2005, 12: 39-51).

4- Detoksifikasyon: Hacamatın yukarıda sayılan temizleme ve boşaltım etkileri içerde üretilen ya da dışardan vücuda giren zararlı maddelerin hacamatla zehirlerinin önlenmesine sebep olmaktadır ki buna detoksifikasyon denilmektedir (American J Med. & Biological Research, 2014, 2: 46-71).

5- Metabolik: Hacamat yapılan bölgede kan akımı hızlanmaktadır. Bu durumda oradaki hasta veya cansız hücreler daha iyi beslenmekte ve canlanmaktadır (American J Med. & Biological Research, 2014, 2: 46-71).

6- Farmakolojik: Hacamatın ilaçların etkisini artırdığı ve böylece ilaç ihtiyacını azalttığı ifade edilmektedir (American J Med. & Biological Research, 2014, 2: 46-71).

7- Ağrı azaltıcı: Hacamat ile uygulanan alandaki ağrıya sebep olan kimyevi maddeler, inflamasyon yapıcı maddeler, ağrı uyarıcı maddeler seyreltilir ve ağrıya hassas yapılardan uzaklaşılır. Bu bilgi hacamatın ağrıyan bölgeye yakın yapılmasının daha faydalı olduğunu göstermektedir. Hacamat deri altındaki sertlik ve yapışıklıkları azaltarak kronik ağrı seviyesini düşürmektedir. Hacamattan hemen sonra ağrı azaltıcı endorfin, dinorfin ve enkefalinlerin beyin sıvısında yükseldiği bulunmuştur (Neurosci Lett, 2004, 361: 258-261). Ayrıca, özellikle kronik ağrının taşıyıcısı olan, yani ağrının hissedilmesinde en önemli madde olan P maddesinin hacamat ile azaldığı tespit edilmiştir (Zhongguo Zhen Jiu, 2013, 33: 678-681).

8-Anti-inflamatuar (iltihap giderici): Hacamatın iltihaplı sellülitte bakteri ve toksinleri uzaklaştırdığı bulunmuştur (Journal of Basic and Applied Sciences, 2011, 7: 123-125). Ayrıca, hacamatın iltihap yapıcı maddeler (SIL-2R), otoantikorlar ve ESR, CRP gibi akut faz iltihap maddelerini kandan temizlediği ispatlanmıştır (Egypt J Immunol, 2005, 12: 39-51).

9- Hemodinamik (kanı hareketlendirici): Hacamat anormal kan ve sıvı birikintilerini dağıtır. Kan akımı ve dolaşımını hızlandırır. Aşırı sıvıları boşaltarak hipertansiyonu tedavi eder (Med J Cairo Univ, 2010, 78: 311-315).

10- Hematolojik: Hacamat ile ölmüş kan hücreleri, patolojik kan ürünleri temizlenir. Bunların içinde en önemlisi de talasemi denilen Akdeniz anemisinde kanda aşırı biriken demirdir (Eur J Ecocardiogr, 2008, 9: 585-586).

11- Hemostatik (kanama durdurucu): Vakum ile deri altına çekilen kan dışındaki sıvılar, kanatma sonrasında kanamanın aşırı olmasının önüne geçmektedir. Bu fayda hacamatın Çin kupa uygulamasına ilave bir üstünlüğü olarak kabul edilebilir. Bu sayede hacamat ile kişinin aşırı kan kaybetmesinin önüne geçilmektedir (American J Clin Pathol, 2008, 130: 811-815).

12- Homeostatik (dengeleyici): Belki de hacamatın en önemli faydalarından birisi dengeleyici etkisidir. İlaçların faydaları yanında yan etkileri olmaktadır. Hacamatta ise dengeleme etkisi vardır. Yani bir faktör aşırı derecede artmışsa onu azaltmakta veya aynı faktör azalmışsa onu artırmaktadır. Bu son derece önemli bir faydadır (American J Med. & Biological Research, 2014, 2: 46-71).

13- Dolaşım: Hacamat vücutta nitrik oksit (NO) salgılanmasını artırmaya vesile olmaktadır. NO ise dokuları besleyen küçük damarları açmaktadır. Kan akımının artmasına sebep olarak hem hacamat bölgesinde hem de bütün bedende kan dolaşımını ve doku beslenmesini artırmaya vesile olmaktadır (Leukemia, 1998, 12: 1461-1466; Zhongguo Zhe Jiu, 2011, 31: 932-934).

14- Solunum: Astım hastalarında hacamata bağlı şikayetler azalmaktadır. Solunum fonksiyon testlerinde belirgin artış bulunmuştur. Ayrıca astımda alerjiye sebep olan eozinofil katyonik protein ve eozinofil sayısı azalmaktadır (Indian J of Physiotherapy and Occupational Therapy, 2011, 5: 122-126).

15- Nörolojik (asabi): Ağrı azaltıcı etkisi ve yüksek tansiyonu tedavi edici etkisi ile nörolojik hastalıkların önlenmesine yardımcı olmaktadır (Amercan J Chin Med, 2008, 36: 37-44).

16- İmmünolojik (bağışıklıkla ilgili):

  1. a) Akyuvar ve hususiyetle lenfositlerin sayısını artırarak bağışıklığı uyarmaya vesile olur (Egypt J Immunol, 2005, 12: 39-51).
  2. b) Mikrop öldürücü (antimikrobiyal), bağışıklığı düzenleyici (immunomodulator) ve damar genişletici (vazodilatatör) hususiyetlere sahip NO salgılanmasının artmasına vesile olur.
  3. c) Bağışıklık sisteminin gücünü, yardımcı T hücreleri (helper), interlökin II, interferon-gama, kompleman 3, kompleman 4, IgG, IgA ve IgM antikorlarının miktarlarını artırmaya vesile olur (Zhonggue Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi, 2006, 26: 984-987).
  4. d) Bağışıklık sistemini baskılayan T hücreleri, IgE, interlökin 4 ve interlökin 10 gibi maddeleri azaltmaya vesile olur.

17- Kozmetik: Deri altı yapışıklıkları, şişlikleri, kronik iltihapları ve sertlikleri gidermeye vesile olur (Journal of Pain, 2009, 10: 601-608). Ayrıca, vitiligo hastalığında hacamatın faydalı olduğu ispatlanmıştır (Dermatol Surg, 2013, 39: 406-411). Ayrıca, bacak derisindeki kırışıklıklar için hareketli kupa uygulamasının faydalı olduğu bulunmuştur (Indian J of Traditional Knowledge, 2015, 14: 359-364).

Bu yazıyı paylaş