Hacamat Hangi Hastalıklarda Tavsiye Edilir?

 

Hacamat tedavisi, tamamlayıcı bir tedavidir. Tamamlayıcı tedaviler, doğrudan hastalığa yönelik olmadığından, vücutta bozulan dengeyi tekrar sağlama açısından faydalı olmaktadır. Bu açıdan pek çok hastalıkta hacamatın faydalı olduğu görülmektedir. Hacamat, modern tedavi tarzları uygulandıktan sonra başvurulabilecek yardımcı bir metottur. Aslında hacamat yaptırmak, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir sünnettir. Hacamat mutlaka bir hastalık olduğunda değil, hastalık gelmeden, önleyici hekimlik maksadıyla da yaptırılır.

Şu rahatsızlıklarda hacamat tavsiye edilmektedir:1

 1. Kas-iskelet sistemini etkileyen ağrı durumları: Bel ve sırt ağrısı (lumbago), bel ve boyun fıtığı ağrıları, fibromiyalji ve fibrosit, diz osteoartrit ağrısı, omuz ve boyun ağrısı, travma veya kırık sonrası ağrılar.
 2. Kalp ve damar hastalıkları: Ödem, hipertansiyon, kalp ritm bozuklukları (aritmi), kalp ağrısı (anjina pektoris), bacakta damarda pıhtı (vasküler tromboz).
 3. Çeşitli kan hastalıkları (hematolojik bozukluklar): Talesemi (Akdeniz anemisi), Orak hücre anemisi, sideroblastik anemi, hemosiderozis, hemokromatozis.
 4. Bazı deri hastalıkları: Akne vulgaris (ergenlik sivilcesi), atopik dermatit (alerjik deri hasarı), kronik sebebi belli olmayan ürtiker (deride aşırı kırmızılık).
 5. Bazı genetik çocuk hastalıkları: Alkaptonuri, amonyum zehirlenmesi, pentozüri, fruktozemi, galaktozemi, gangliozidozis, Gaucher hastalığı, glikojen depo hastalığı, homosistinemi, mukopolisakkaridozlar, Neimann-Pick hastalığı, fenilketonüri.

6.Ruh-sinir (nöropsikiyatrik) hastalıkları:Uykuda kol felci, karpal tünel sendromu, erken beyin enfarktüsü, epilepsi, baş ağrısı ve migren, inme (felç), trigeminal nevralji (ani yüz ağrısı) , bazı psikiyatrik durumlar.

 1. Kötü huylu urlar: Kanser, lösemi, lenfoma ve çoklu miyeloma (Kahler hastalığı).
 2. Metabolik hastalıklar: Gut hastalığı, tiroit hastalıkları (hipertiroidi, guatr), hormonel dengesizlik durumları (kadınlarda kıllanma gibi erkeklik belirtileri), kan yağlarında (LDL ve trigliserit) ve kolesterolde yükselme (hiperlipidemi ve hiperkolesterolemi).
 3. Enfeksiyon hastalıkları: Sellülit, diyabetik ayak, bazı virüs enfeksiyonları (mesela, herpes zoster, grip, diğer bulaşıcı gripler, viral hepatit B ve C.
 4. Solunum ve Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları: Astım, kronik sinüzit, hareket hastalığı, orta kulak iltihabı (otitis media), kronik bademcik iltihabı.
 5. Otoimmün hastalıklar:Bu hastalarda normalde yabancı mikrop ve organizmalarla mücadele eden antikorlar, kişinin kendi vücut dokularına karşı savaş verirler ve kendi hücre ve dokularını tahrip ederler. Belki de hekimlerin en çok çaresiz kalıp istemedikleri halde kortizon gibi ilaçları vermek zorunda kaldıkları hastalık grubudur. Ankilozan spondilit, sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, Graves hastalığı, Haşhimato hastalığı, akantozis nigrikans, Addison hastalığı, otoimmün anemi ve pernisiyöz anemi, soğuk aglutinin hastalığı, goodpasture hastalığı, insülin bağımlı şeker hastalığı, MS hastalığı (multipl skleroz), myastenia gravis, skleroderma (sistemik skleroz) ve vitiligo.
 6. Mide-bağırsak hastalıkları: Gastrit, zehirlenme (zehir, gıda veya ilaç alımı sebebiyle), irritabl bağırsak sendromu, kron hastalığı, ülseratif kolit.
 7. Ağır metal zehirlenmesi.
 8. Kimyasallar, kanserojenler, böcek ilaçları ve organik fosfor bileşiklerinin yol açtığı zehirlenmeler.
 9. Aşırı dozda ilaç alımı.
 10. Böbrek hastalıkları:Böbrek hasarı, akut ve kronik böbrek yetmezliği, nefrotik sendrom ve glomerulonefrit.
 11. Tütün ürünlerinin sebep olduğu rahatsızlıklar.

            Merak Edilen Bazı Hususlar

Hacamat öncesi veya sonrası beslenme ile ilgili olarak ilmi bir makale veya araştırma olmamasına rağmen çok sıkı diyet takibi istenmektedir. Tedaviden bir gün önce protein (et, süt, peynir, yumurta vs.) yenmemesi tavsiye ediliyor. Böyle bir diyet aslında müspet bir tavsiye olmakla birlikte tedavinin sonucunu etkileyen bir durum olup olmadığıilmi bir çalışma ile ispatlanmış değildir. Tedaviden sonra diyet uygulanması tavsiye edilmez. Tedaviden önceki 4–5 saat içinde yemek yememiş olmak midenin boş olması gerektiği için önemlidir.

Tedavi esnasında genellikle erkeklerde geçici bayılmalar olabilmektedir. Burada ağrı, acıveya kanamaya karşı önceden şartlanmış olmanın veya kesik atarken ortaya çıkan ağrının etkisi vardır. Bayılma korkulacak, tehlikeli bir durum olmayıp hastanın uzanması ve ayaklarının yukarı kaldırılması, yani beyne kan akışının sağlanmasıyla kısa sürede geçmektedir.

Hacamat tedavisinde, maddi olmayan bazı hastalık yapıcı unsurların vücuttan temizlendiğine inanılır, ancak bunun da ilmi bir ispatı söz konusu değildir. Bazı hastalar buna inanarak tedavi olmak isterken bazıları buna inanmadığını belirtmektedir. Şahsen hacamat sonrasırahatlamada bu tür bir tesirin varlığına inanıyorum. Hacamat tedavisine başlamadan hekim ve hasta abdestli olmalı, tedavi esnasında sürekli olarak Ayet-el Kürsi veya başka ayet ve dualar her ikisi tarafından okunmalıdır.

Hacamat tedavisi için uygun aylar ve günlerden bahsedilir. Bu konuda da ilmi bir çalışmaya rastlamak neredeyse mümkün değildir. Mevsimlerin, ay ve günlerin bazı hastalıklar veya anormal durumlar ile ilgili olabileceği konusunda bazı makaleler vardır, ancak hacamatla ilgili henüz bir araştırma yoktur. Bu durumun makul olduğunu söylemekle birlikte farklı günlerin etkisi konusunda mutlaka çalışma yapılmalı ve tecrübeler paylaşılmalıdır.

Hacamat tedavisinde, vücuttan çıkan kanın miktarı ciltte uygulanan bölgeye göre, kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Tedavide asla aşırı kan almak hedeflenmemelidir. Literatürde aşırı ve sık hacamata bağlı olarak anemi (kansızlık) ve onun yol açtığı kalp yetmezliği vakaları bildirilmiştir. Hacamat hem vücudu temizlemekte hem de sinir uçlarını uyararak bilhassa beyin ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Sonuç olarak sadece kan alınarak veya derin dokunarak da tedavi yapılmaktadır.

Tedaviden bir hafta önce aspirin veya diğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyorsa kesilmelidir. Kişinin belirgin kansızlığı (anemi) varsa tedavi yapılmamalıdır. Tedavi edeceğiz derken zarar da verilebilir. Bazı hekim olmayan uygulayıcılar, hacamat tedavisinin çok kan alınsa da sık yapılsa da zarar vermeyeceği gibi yanlış bilgiler vermekte veya bunu uygulamaktadır. Bal, Kur’an’da şifa olarak tavsiye edilir ancak aşırı alındığında balın da zararlı olacağı kesindir.

Hacamat tedavisinde jilet gibi kesici aletler ve kupalar sadece bir kişide uygulanmalıdır. Kan ile bulaşan hastalıkları engellemek için hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

 

Bu yazıyı paylaş