Sarardı çiçekler ve güller soldu,

Bülbülün ah u efganı kesildi;

Her yanda hazan otağı kuruldu,

Bir bir varidât-ı baharı sildi.

 

Tipi-boran, yollar kapalı kardan,

Gelen saksağan sesi dört bir yandan;

Bir kez daha doldu gözler hicrandan,

İnledi arz u sema bu efgandan.