Ey Vefâlı Can

Ey vefâlı Can, ey Canlara Cânân!..

Bir vîrâneyiz Sen gideli inan!..

Gel hasretlerimizi dindir ey Yâr!..

Çevremiz buz kitlesi gibi ağyar.

 

Sensiz bu hayat bize azap oldu,

Her yanda şeytan otağı kuruldu;

Lütfedip gel, canımızı verelim,

Sunacağın iksirle dirilelim…

 

Açılsın her yanda güller, laleler,

Raksa dursun kudûmuna sümbüller;

Doğ ruhlarımıza, son ümit Sensin,

Yıllarca beklenmiştin, beklenensin…

 

Gözlerden süzülenler sele döndü,

Yoldakilerde ümit mumu söndü;

Bendenin bağrında da bir yangın var,

Sen teşrif edersen gelecek bahar…

***

Bu yazıyı paylaş