Zalim Hay-Huyu

Tasam, şikâyetim hep Sana ey Yâr!..

Bîzârım, bîzâr etti beni ağyâr;

Dört bir yanda bir sürü kirli efkâr,

Bu badirede mazlumlar hep zâr zâr…

 

Duymuyor çokları bu velveleyi,

İnletirken ervâhı ve meleği

Her yeri yakıp yıkan zelzeleyi,

Suçlamaya kalkıyorlar feleği…

 

Zulüm katmerli, görülmemiş eşi,

Tagallüp, tahakküm zalimin işi;

Yok tek bir er kişi oğlu er kişi,

Kırsın herkesi ısıran bu dişi…

 

Bu hissizlik sürüp giderse böyle,

Kapılmadık kalmayacak bu sele;

“Veda” diyeceğiz ümit emele,

Yenileceğiz onulmaz eleme…

 

Kapına geldik ey Hannân u Mennân!..

Canlar gırtlakta, bekliyoruz emân;

Olursa Sen’den ekstradan bir ihsân,

Damlalarımız oluverir ummân…

***

 

Bu yazıyı paylaş